Zentropa
ENG

SMÅTTEUDDANNELSEN

Tænk ikke på hvad Zentropa kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for Zentropa

- Peter Aalbæk Jensen, Filmkøbmand          

ZENTROPA SMÅTTEUDDANNELSEN 

Småtteuddannelsen er Zentropas egen 3-årige uddannelse for folk med interesse for filmproduktion. Som småtte indgår man i en på én gang både organiseret og kaotisk arbejdskultur, der holdes stærkt sammen af lidenskaben for at lave film.  Uddannelsen er i høj grad ”learning by doing”-baseret og drager nytte af de mange store kapaciteter, der er tilknyttet Zentropa inden for de forskellige stadier af filmproduktion. Som småtte vil man ofte blive kastet ud i arbejdsopgaver, hvor selvstændighed, ansvarlighed og personligt initiativ er nødvendigt. Til gengæld bliver man belønnet med større og mere ansvarsfulde opgaver undervejs i forløbet. Der bliver på halvårligt basis afholdt samtaler med Zentropas uddannelsesansvarlige, der igennem hele forløbet hjælper med sparring og rådgivning.

Der er typisk mellem 12 og 16 småtter på Zentropa fordelt med ca. fire på hver årgang. Zentropa er en levende virksomhed og derfor sker der hele tiden ændringer, som kan have indflydelse på uddannelsen. Dette betyder at det er vigtigt at være omstillingsvillig, til gengæld er det også en meget fleksibel uddannelse, der gør det muligt at forme forløbet efter sine personlige ambitioner. Som småtte vil du have mulighed for at tilegne dig kompetencerne, erfaringen og netværket, som en succesfuld karriere i filmbranchen kræver, hvad enten det er som producer eller inden for produktionsrelateret arbejde.

For at søge om optagelse på småtteuddannelsen skal du have kørekort, kunne skrive og tale dansk og engelsk og være min. 21 år gammel. Småtteuddannelsen er lønnet gennem hele forløbet med undtagelse af de første 6 måneder. Det at være småtte er derudover også præget af et engageret og meget velfungerende socialt liv, med masser af projekter,arrangementer o. lign. Småtterne har adgang til udstyr og faciliteter, hvilket flittigt bliver brugt til kortfilm og lignende produktioner. Der er desuden fonde, der støtter elevprojekter og deltagelse i eksterne kurser.

Småtteuddanlsen har ikke nogen ansøgningsfrister men kan søges løbende. Send dit CV samt en beskrivelse af dig selv og dine ambitioner og drømme om en fremtid i filmbranchen, hvilke kompetencer du håber at kunne tilegne dig som småtte, og hvad du mener du kan bidrage med til småttegruppen til en af kontaktpersonerne. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Ansøgning til Småtteuddannelsen sendes til:CMS by SiteLoom